Üretritler

Genel manada üretritleri; idrar kanalının bakteri, parazit, virüs veya mantar kökenli akıntılı enfeksiyonu olarak tanımlayabiliriz.

 

Başlıca gonokoksik(bel soğukluğu) ve nongonokoksik (klamidya, trikomonas vs.) üretrit olarak ikiye ayrılır.

 

Gonokoksik üretrit: Gram negatif neisseria gonorea’nın etkeni olduğu, 3-10 gün kuluçka dönemi ile seyreden akıntı üretrit tablosudur. Çoğunlukla enfekte partnerle korunmasız koitus sonucu oluşur. Uygun antibiyotik seçimi ile başarı ile tedavi edilmektedir.

 

Nongonokoksik üretrit: Etkenleri Klamidya trachomatis, Ureaplasma, Trichomonas vaginalis, HSV olarak sıralanabilir. Ortalama kuluçka süresi 1-5 hafta olarak kabul edilir. Kondom kullanımı en etkin korunma yöntemidir.

 

Üretritlerde prensip olarak partner ile cinsel temas yasaklanır, eğer temas oluşmuş ise eşli tedavi uygulanmalıdır.