Aids

HIV enfeksiyonu, AIDS; insan immün yetmezlik virüsü(HIV) nün yol açtığı asemptomatik taşıyıcılıktan, çok ağır klinik tablolara kadar geniş spektrumlu belirtilerle seyreden bir sendromdur.

 

1980’de ilk olarak fark edilmiş, 1982’de kazanılmış immun yetmezlik sendromu (AIDS) olarak adlandırılmış ve 1983’te etken virüs (HIV) izole edilmiştir.

 

Virüsün bulaş yolu kan ve vücut sıvılarıdır. Bu nedenle sadece eşcinsellere özgü bir hastalık değildir.

 

Her türlü cinsel temas, kan nakli ve plasental yolla geçebildiği ortaya konmuştur. Dünyada ve Türkiye’de cinsel temas hastalıkları arasında insidansı yükselen hastalıklar arasına girmiştir. Ülkemizde erkek-kadın olgu yüzdeleri %70-%30 civarındadır.

 

Türkiye’de 1985’te 2412 olgu bildirilmiştir. Bu sayıya, maalesef her yıl 350 olgu eklenmektedir.