Genital Siğil, HPV Tedavi Yöntemleri

Genital siğil , HPV tedavisinde amaç; siğillerin sayıca azaltılması ve tamamen yok edilmeleridir.

 

Genital bölgede klinik belirti vermeyen HPV genomları birkaç ay içinde nükslere yol açabilir.

 

Bu nedenle hastalar bu nüksler ve tedavileri için önceden uyarılmalıdır.Bir kaç aylık düzenli kürler ile HPV tedavisi başarıyla uygulanabilir.

Başlıca tedavi yöntemleri:

  • Elektrokoterizasyon
  • Kriyoterapi
  • Lazer cerrahisi’dir.

 

Elektrokoterizasyon; başarı oranı en yüksek yöntemdir.Hasta bölgenin lokal anestezisi sonrası, elektrokoter ile siğillerin yok edilmesidir.

 

Kriyoterapi;sıvı azot kullanılarak -170 C°’de soğutma ile siğillerin giderilme yöntemidir.

 

Lazer cerrahisi;çok inatçı olgularda uygulanabilen lazer ışın tedavisidir.

 

Ayrıca podofilin; 5-florourasil; intralezyonel interferon diğer ilaç ve tedavi yöntemleri olarak sayılabilir.