Cinsel Yolla Geçen Diğer Hastalıklar

Son yıllarda cinsel yolla geçen hastalıklar; yeni hastalık tablolarının görülmesi, yeni patojenlerin ortaya çıkması, viral ajanların önemli artışı, cinsel yaşamdaki rahatlık, seyahat olanaklarının artması gibi faktörlerle hızlı bir gelişim göstermiştir.

Genital siğil ve genital herpes virüs etkenli 2 önemli cinsel temas hastalığıdır. Diğer hastalıkları; gonokoksik ve nongonokoksik akıntılı üretritler, sifiliz (frengi) ve diğerleri, hepatitler, AIDS, uyuz hastalığı olarak sıralayabiliriz.

Bu hastalıkların görülme sıklığı;

  • Cinsel eğitim yetersizliği
  • Cinsel ilişki yaşının düşmesi
  • Çok eşlilik
  • Kondom kullanılmaması
  • Seyahat olanaklarının artması gibi etkenler bağlı olarak artmıştır.