Genital Uçuk Tedavisi

Tedaviye geçmeden önce korunma ve risk faktörlerini incelemek, profilaksi için önem taşır.

 

Risk faktörleri;

  • Erken yaşta cinsel ilişki
  • Diğer cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü
  • Cinsel çokeşlilik
  • Partnerde HSV varlığı
  • HIV enfeksiyonu varlığıolarak sıralanabilir.

 

Tedavi; genital herpesin ilk atağı ve tekrarlayan ataklarda fark gösterir.

 

Herpes tedavisine , kabarcık ve ülserlerin ilk 7 gününde başlamak, tedavi başarısı için önemlidir.

 

Tedavide asiklovir, famasiklovir, valasiklovir ilaçları, primer atak ve rekürrenslerde seçilerek kullanılabilen ilaçlardır.

 

Yılda 6 ve daha fazla rekürrens atağı gösteren olgularda 6-12 aylık süpresyon tedavileri söz konusu olabilir. Bu ilaçlara ve sürelere klinisyen dermatolog karar verir.

 

Son yıllarda, gelişmiş ilaçlarla oldukça iyi sonuçlar bildirilmektedir.