Frengi ve Diğerleri

Etkeni treponema pallidum olan, cinsel yolla, kan ve tükürükle bulaşabilen sifiliz (frengi) bir enfeksiyon hastalığıdır.

 

20 günlük kuluçka dönemini takiben genital bölge derisinde genellikle tek bir ülserle başlar.

 

2 aylık ve 6 aylık devam eden süreçte kan yoluyla 2. ve 3. devir sifiliz gelişir. 2. ve 3. devir sy. kemik, kalp, damar gibi organ tutulumları nedeniyle çok önemlidir.

 

Frengi’de 1943’te penisilinin bulunması bir dönüm noktası olmuştur. 1943’e kadar sıklığı ve ölümcüllüğü yüksek olan sifiliz, bu tarihten sonra penisilin ile birlikte tedavi edilebilirliği yüksek bir hastalık haline gelmiştir.

 

Dünya’da ve Türkiye’de 10-20 yıl aralarla görülme sıklığı pik yapabilmektedir. 1990’larda çok düşük olan insidans, 2000’den itibaren yine bir çıkış eğilimindedir.

 

Daha seyrek olarak; lenfogranüloma venereum, Şankroid, Mikoplazma Enfeksiyonları, Granüloma inguinale, bu grupta görülebilen cinsel temasla bulaşan hastalıklar olarak sıralanırlar.